TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 16.05.2018. Viimeisin muutos 18.05.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Yrityksen nimi: Tacit Oy
Osoite: Kaivokatu 9 B 15, 13100 Hämeenlinna
Y-tunnus: 3117619-9

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Nimi: Helena Lehkonen
Sähköpostiosoite: [email protected]
Puhelinnumero: 0407166769

3. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakasrekisteri ja markkinointirekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

  • henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
  • sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
  • rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde, työsuhde, jäsenyys)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi tms.

Sähköpostiosoitetta käytetään Työelämän arvotestin testitulosten lähettämiseen vastaajalle.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Sähköpostiosoite ei tallennu tietokantaan.