Aiheita

  • Arvot, toiminta ja hiljainen tieto
  • Arvojen mukainen toiminta ja työssä jaksaminen
  • Arvojen ja toiminnan välinen yhteys 
  • Hiljaisen tiedon siirto
  • Bonusaihe – pilates hyvinvoinnin lähteenä

PUHUJAPALVELUT

Asiantuntijamme: Helena Lehkonen

 

Kasvatustieteen tohtori, hiljaisen tiedon asiantuntija, PhysioPilates® ohjaaja.

Kasvatustieteen tohtori Helena Lehkonen on tutkinut omassa väitöskirjassaan arvojen ja toiminnan välistä yhteyttä työssä selviytymisen kokemukseen. Väitöstyön pohjalta Lehkonen on kehittänyt hiljaisen tiedon HiT-analyysin® ja sekä HL-concept® Työelämän arvotestin. Lehkonen on tutkinut sekä kädentaitajien että muusikoiden hiljaista tietoa Suomen kulttuurirahaston rahoittamana sekä tehnyt mm. Suomen Olympiakomitean tilauksesta tutkimuksen palloilulajien päävalmentajien hiljaisesta tiedosta. Lisäksi Lehkonen on analysoinut eri alojen osaajien arvoja, jonka työn pohjalta Lehkosella on kattava käsitys eri aloilla työskentelevien arvoista ja työelämän arvomuutoksista. 

Helena Lehkosen puheeseen voidaan liittää myös osallistujien arvojen analysointi Työelämän arvotestin avulla, jolloin tilaisuus personoituu kohdentumaan kullekin yleisölle erikseen. Tämä lisää puheen kiinnostavuutta ja hyödynnettävyyttä myös tilaisuuden jälkeen.

 

Lehkonen on innostava puhuja, joka pystyy linkittämään abstraktit arvoihin ja hiljaiseen tietoon liittyvät aiheet osaksi käytännön työelämää. Voit kuunnella Lehkosen ja Hanna Siefenin podcastin hiljaisesta tiedosta tästä.

Lisäksi Lehkosen työhön ja ajatuksiin voi tutustua Tacit Oy:n LinkedIn tai FB-sivulla.

Puhujapalkkio:

1500e +alv. + matkakulut

Lisäpalvelu: Osallistujille Työelämän arvotesti, arvoanalyysien konnin liittäminen osaksi luentoa sekä osallistujille oma henkilökohtainen arvoanalyysin tulos 300e + alv.

 

Ota yhteyttä