Tacit OY

Arvojohtamisen asiantuntija

Tacit OY:n palvelut

i

Työelämän arvotestit koko henkilöstölle

Nopea ja turvallinen tapa saada kokonaisnäkemys organisaation arvoista.

Muutosjohtamisen konsultaatio

Henkilöstön arvoihin pohjautuva muutosjohtaminen varmistaa organisaatiokulttuuriin asti ulottuvan muutoksen.

w

Lähiesimiesten konsultaatio

Lähiesimiestyön kehittäminen motivoimaan yksilötason työskentelyä. Merkitykselliseksi työnsä kokevat ihmiset tekevät parasta tulosta.

Hallitustyöskentelyn kehittäminen

Valjasta organisaation arvot edistämään strategisen muutoksen johtamista.

Rekrytointipalvelut

Arvot suuntaavat toimintaa. Arvopohjainen rekrytoinnin toteutus varmistaa rekrytoinnin onnistumisen.

Räätälöidyt ratkaisut

Organisaation tarpeisiin räätälöity arvokonsultaatiokokonaisuus.

Tacit Oy Arvojohtamisen asiantuntija

Tacit Oy tuottaa yrityksille tietoa henkilöstön arvoista sekä konsultoi yrityksiä arvotiedon hyödyntämisessä. Konsultaatiopaketteina tarjoamme mm. seuraavia kokonaisuuksia: arvojen hyödyntäminen rekrytoinnissa, organisaatiokulttuurin rakentaminen, arvojohtaminen lisäämään tuottavuutta ja henkilöstön hyvinvointia, organisaation arvot hallitustyöskentelyn keskiöön. Räätälöimme myös yritysten tarpeiden mukaisia konsultaatiokokonaisuuksia.

Arvotiedon tuottamisen välineenä käytämme HL-concept Työelämän arvotestiä, joka pohjautuu Tacit oy:n osaomistajan kasvatustieteen tohtori Helena Lehkosen tutkimuksiin eri ammatteihin sisältyvästä hiljaisesta tiedosta sekä Shalom Schwartzin arvoteoriaan.

Ota yhteyttä

5 + 10 =