MAATILOJEN
SUKUPOLVEN­­VAIHDOS
-HILJAISEN TIEDON SIIRTO

 

PALAUTE PROSESSISTA

”Hiljaisen tiedon HIT-analyysin avulla saimme välitettyä tiedostamatonta
käytännön osaamista toinen toisillemme – myös jatkajan hiljainen tieto
jakaen.

Tämän prosessin pohjalta on helpompi suunnitella vanhan sukutilan
tulevaisuutta, molempien kiinnostuksen kohteita sekä osaamista
hyödyntäen.

Analyysi lisäsi myös vuorovaikututusta sekä keskusteluyhteyttä,
joka on erittäin tärkeää niin tilan kuin perheenkin toiminnan kannalta.

Lisäksi sukupolvenvaihdoksessa eläköityvä osapuoli osaa varmasti
paremmin tukea nyt aloittavaa osapuolta.

Hiljaisen tiedon HIT-analyysin pohjalta on helpompaa kehittää omaa osaamista ja tunnistaa heikkouksia sekä mahdollisia haasteita.

Maatalousyritykset ovat erittäin yrittäjävetoisia. Yrittäjän hyvinvointi on oleellinen osa koko yrityksen menestymistä. Analyysin avulla tunnistettiin myös tekijöitä, joilla omaa hyvinvointia voi lisätä ja mitä voi tehdä sen eteen.

Arvokas kokemus, josta on varmasti hyötyä vielä vuosikymmeniksi.”

– Hanna Puntila

LUE LISÄÄ:

Ota yhteyttä