Resultat av värdeanalysen

Din värdecirkel, var så god

Din värdecirkel berättar vad olika värderingar betyder för dig i ditt arbete. De tre värderingar som har fått de största numeriska värdena har lyfts fram i cirkeln. Ibland har två värderingar fått ett likadant resultat, t.ex. 6,42 och 6,44. Båda dessa resultat sys i värdecirkeln som tal 6,4. Programmet beaktar det större värdet av dessa två i rapporten om testresultat. 

Titta på vilken sida av cirkeln dina värderingar ligger. På den vänstra sida ligger värderingar för dem som är öppna mot förändringar: hedonism, stimulans och självständighet. På den högra sidan ligger värderingar för dem som sätter värde på konservatism: traditioner, konformitet och trygghet. På den nedre delen av cirkeln ligger värderingar för dem som framhäver sig själv: Dessa är makt och prestation. På den övre delen ligger värderingar för dem som uppskattar att man tar hänsyn till andra: universalism och välvillighet. 

Du kan läsa mer om tolkningen av värdecirkeln och om hur du kan utnyttja resultatet i PDF-filen som har skickats till e-posten som du gav.  

[tacit_pdfdownload]
[tacit_arvoympyra]

Hur kan jag utnyttja testresultat?

Du kan utnyttja Värdetestet för arbetslivet till exempel på följande sätt:

•    Du kan till exempel ta med dig testresultatet till utvecklingssamtalet med din förman. Det hjälper både dig och din förman att utveckla ditt arbete då ni går igenom resultatet tillsammans.

•    Fundera över resultatet i relation  till din roll i  teamet. Resultatet hjälper dig att bättre förstå hur teamet fungerar och hurdana utmaningar det kan finnas.

•     Du kan också fundera på om dina arbetsuppgifter möjliggör att de viktigaste värderingarna för dig förverkligas. Om det inte är så, ta reda på dina möjligheter att utveckla ditt arbete så att det bättre motsvarar dina värderingar.

Resultat

[tacit_testarvot]