Resultat av värdeanalysen

Din värdecirkel, var så god

Din värdecirkel berättar vad som olika värderingar betyder för dig i ditt  arbete. De tre värderingar som har fått de största numeriska värden har lyfts  fram i cirkeln. Ibland har två värderingar fått ett likadant resultat, t.ex. 6,42 och 6,44. De båda resultaten sys i värdecirkeln som tal 6,4. Programmet tar till hänsyn det större värdet i rapporten om testresultat. 

Betrakta på vilken sida av cirkeln ligger dina värderingar. På den vänstra sida ligger värderingar för dem som är öppna mot förändringar: hedonism, stimulans och självständighet. På den högra sidan ligger värderingar för dem som sätter värde på konservatism: traditionen, konformitet och trygghet. På den nedre delen av cirkeln ligger värderingar för dem som framhäver sig själv: Dessa är makt och prestation. På den övre delen ligger värderingar för dem som uppskattar att man tar de andra till hänsyn: universalism och välvillighet. 

Du kan läsa mer om tolkning av värdecirkeln och om hur du kan utnyttja resultatet i PDF-fil som har skickats i e-posten som du gav.  

[tacit_pdfdownload]
[tacit_arvoympyra]

Hur kan jag utnyttja testresultat?

Du kan utnyttja Värdetestet av arbetslivet t.ex. på följande sätt:

  • Du kan t.ex. ta med dig testresultatet med till utvecklingssamtalet med din förman. Det hjälper både dig och din förman att utveckla ditt arbete då ni går igenom resultatet tillsammans.  
  • Fundera över resultatet i relation  till din roll i  teamet. Resultatet hjälper dig att förstå bättre hur teamet fungerar och hurdana utmaningar det kan finnas.  
  • Om du är missnöjd med ditt arbete kan du fundera över ifall  dina arbetsuppgifter möjliggör att du kan förverkliga dina viktigaste värderingar. Om de inte gör det, fundera över dina möjligheter att utveckla ditt arbete så att det bättre motsvarar dina värderingar.

 

Läs näst, vad dina värderingar berättar om dig.

Resultat

[tacit_testarvot]